2 %  pre MŠ Bullovú

Tlačivo pre poukázanie 2% tu

<<<<  tlačivo >>>>


Postup:

  1. Požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie do 15.2.2024
  2.  Požiadať pri tom aj o  vyhotovenie   " Potvrdenia o zaplatení dane " (A)
  3.  Vyplniť tlačivo pre poukázanie 2% daní  - "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO" (B)
  4. Odovzdať na daňový úrad do 2.5.2024 Potvrdenie o zaplatení dane (A)  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (B )